Lönekurser

Lön och arbetsrätt är ett mycket komplicerat specialområde av företagets ekonomi. Frågorna kring löner, reseräkningar, avdrag och semesteruttag är många och det finns en mängd lagar och avtal som reglerar arbetsmarknaden. Som löneadministratör behöver du ha mycket goda kunskaper om dessa och det får du genom Srf konsulternas lönekurser.


Nya kursomgångar under planering
Nya kursomgångar under planering
Nya kursomgångar under planering
Nya kursomgångar under planering
Nya kursomgångar under planering
Nya kursomgångar under planering