Beskattning av fåmansföretag

Skatteutfall vid olika typer av inkomster från fåmansföretag – räkneexempel. Vi följer upp rättsfall beträffande förmån av båtar m m från juni 2011. Rättfall från kammarrätter beträffande olika typer av förmåner följs också upp.

Lärare

(Klicka på namnen nedan för att läsa mer)
Bo Svensson

Nya kursomgångar under planering.

Kursinnehåll

  • Förmånsbeskattning av båtar m m - vad gäller?
  • Förändringar av 3:12-reglerna - för bra?
  • Kvalificerade aktier i fastighetsbolag - HFD 2013-03-14
  • Nya rättsfall och förhandsbesked gås igenom
  • Översyn av 3:12-reglerna (Dir 2015:2) - försämringar i framtiden?

Förmåner från fåmansföretag

Skatteutfall vid olika typer av inkomster från fåmansföretag – räkneexempel. Vi följer upp rättsfall beträffande förmån av båtar m m från juni 2011. Rättfall från kammarrätter beträffande olika typer av förmåner följs också upp.

3:12-reglerna

Ny lagstiftning om begränsningar av schablonregeln, kapitaltillskott, ny takregel vid utdelning etc. Vi följer upp rättsutvecklingen beträffande likartad verksamhet efter RÅ 2010 ref 11 I-V. Skatteplanering med tillämpning av vinstandelslån – är det möjligt? Lägga bolaget i träda i fem år – varför det? Nya rättsfall och förhandsbesked gås igenom.

Kursmål

Du höjer din kompetens inom strategisk skatterådgivning.

Lämpliga förkunskaper

Du har goda förkunskaper på skatteområdet och arbetar med kvalificerad skatterådgivning mot mindre och medelstora företag.

Kursavgift

Medlemspris: 4 300 SEK exkl moms. Ordinarie pris: 5 100 SEK exkl moms.

Ingår

Kursdokumentation, lunch, kaffe

Logitips

http://www.srfkonsult.se/logitips/

Marie Kapla
Kursansvarig Skattekurser och Kombinerade kurser
Tel: 010-483 80 35
marie.kapla@srfkonsult.se