Beskattning av enskild firma och handelsbolag

Vi berör översiktligt gränsdragning mellan inkomst av kapital och näringsverksamhet vid fastighetsöverlåtelser (byggnadsrörelse, handel med fastigheter och byggnadsrörelse)

Lärare

(Klicka på namnen nedan för att läsa mer)
Bo Svensson

Nya kursomgångar under planering.

Kursinnehåll

  • Nya rättsfall enskild näringsverksamhet
  • RÅ 2010 ref 111 gränsdragning hobby/näringsverksamhet
  • RÅ 2010 not 107 gränsdragning kapital/näringsverksamhet
  • HFD 2011-12-06 återföring av skogsavdrag
  • Beskattning av handelsbolag
  • Obehörig resultatfördelning
  • Nya rättsfall
  • Fördelning lönesummeunderlag från kommanditbolag

Enskild firma

Vi berör översiktligt gränsdragning mellan inkomst av kapital och näringsverksamhet vid fastighetsöverlåtelser (byggnadsrörelse, handel med fastigheter och byggnadsrörelse)

I kursen Beskattning av enskild firma och handelsbolag följs rättsfall upp för enskild näringsidkare. Gränsdragningen mellan hobby och inkomst av näringsverksamhet vid uppfödning av hästar (RÅ2010 ref 111), beskattning av terminer och handel med värdepapper (RÅ 2010 not 107 samt SRN 2012-02-01), återföring av skogsavdrag (HFD 2011-12-06)

Beskattning av handelsbolag

Obehörig resultatfördelning  – rättspraxis gås igenom. Avyttring av inkråm eller andelar i handelsbolag  – för och nackdelar. Aktiebolag kan sälja andelar i handelsbolag skattefritt  – möjligheter och fällor.

Kursmål

Du höjer din kompetens inom strategisk skatterådgivning.

Lämpliga förkunskaper

Du har redan goda kunskaper i beskattning och arbetar redan på något sätt med skatterådgivning.

Kursavgift

Medlemspris: 4 300 SEK exkl moms. Ordinarie pris: 5 100 SEK exkl moms.

Ingår

Kutsdokumentation, lunch, kaffe

Logitips

http://www.srfkonsult.se/logitips/

Marie Kapla
Kursansvarig Skattekurser och Kombinerade kurser
Tel: 010-483 80 35
marie.kapla@srfkonsult.se